Orddeling av controriforma

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet controriforma? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-tro-ri-for-ma

Siste orddelinger av dette språket