Orddeling av controtagliolo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet controtagliolo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-tro-ta-glio-lo

Siste orddelinger av dette språket