Orddeling av controvertendo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet controvertendo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-tro-ver-ten-do

Siste orddelinger av dette språket