Orddeling av contundendo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contundendo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-tun-den-do

Siste orddelinger av dette språket