Orddeling av contundesse

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contundesse? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-tun-des-se

Siste orddelinger av dette språket