Orddeling av contusione

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contusione? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-tu-sio-ne

Siste orddelinger av dette språket