Orddeling av contusivo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contusivo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-tu-si-vo

Siste orddelinger av dette språket