Orddeling av contuso

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contuso? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-tu-so

Siste orddelinger av dette språket