Orddeling av convalescente

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet convalescente? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-va-le-scen-te

Siste orddelinger av dette språket