Orddeling av convalidare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet convalidare? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-va-li-da-re

Siste orddelinger av dette språket