Orddeling av convenendo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet convenendo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-ve-nen-do

Siste orddelinger av dette språket