Orddeling av convention

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet convention? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-ven-tion

Siste orddelinger av dette språket