Orddeling av convenzionale

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet convenzionale? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-ven-zio-na-le

Siste orddelinger av dette språket