Orddeling av convenzionalismo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet convenzionalismo? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

con-ven-zio-na-li-smo

Siste orddelinger av dette språket