Orddeling av convenzionare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet convenzionare? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-ven-zio-na-re

Siste orddelinger av dette språket