Orddeling av convenzionato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet convenzionato? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-ven-zio-na-to

Siste orddelinger av dette språket