Orddeling av convergendo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet convergendo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-ver-gen-do

Siste orddelinger av dette språket