Orddeling av convinto

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet convinto? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-vin-to

Siste orddelinger av dette språket