Orddeling av convocato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet convocato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-vo-ca-to

Siste orddelinger av dette språket