Orddeling av convulsione

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet convulsione? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-vul-sio-ne

Siste orddelinger av dette språket