Orddeling av convulsivante

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet convulsivante? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-vul-si-van-te

Siste orddelinger av dette språket