Orddeling av convulsivo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet convulsivo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-vul-si-vo

Siste orddelinger av dette språket