Orddeling av coobbligato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet coobbligato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

coob-bli-ga-to

Siste orddelinger av dette språket