Orddeling av cooperando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cooperando? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

coo-pe-ran-do

Siste orddelinger av dette språket