Orddeling av cooperativo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cooperativo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

coo-pe-ra-ti-vo

Siste orddelinger av dette språket