Orddeling av cooptare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cooptare? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

coop-ta-re

Siste orddelinger av dette språket