Orddeling av coordinamento

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet coordinamento? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

coor-di-na-men-to

Siste orddelinger av dette språket