Orddeling av coordinato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet coordinato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

coor-di-na-to

Siste orddelinger av dette språket