Orddeling av coppatura

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet coppatura? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cop-pa-tu-ra

Siste orddelinger av dette språket