Orddeling av coppetta

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet coppetta? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

cop-pet-ta

Siste orddelinger av dette språket