Orddeling av coprendo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet coprendo? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

co-pren-do

Siste orddelinger av dette språket