Orddeling av coprigiunto

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet coprigiunto? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

co-pri-giun-to

Siste orddelinger av dette språket