Orddeling av corale

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet corale? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

co-ra-le

Siste orddelinger av dette språket