Orddeling av corallino

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet corallino? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

co-ral-li-no

Siste orddelinger av dette språket