Orddeling av corbellare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet corbellare? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cor-bel-la-re

Siste orddelinger av dette språket