Orddeling av corbellato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet corbellato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cor-bel-la-to

Siste orddelinger av dette språket