Orddeling av corbellatura

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet corbellatura? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

cor-bel-la-tu-ra

Siste orddelinger av dette språket