Orddeling av corbezzolo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet corbezzolo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cor-bez-zo-lo

Siste orddelinger av dette språket