Orddeling av cordellina

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cordellina? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cor-del-li-na

Siste orddelinger av dette språket