Orddeling av cordino

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cordino? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

cor-di-no

Siste orddelinger av dette språket