Orddeling av cordofono

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cordofono? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cor-do-fo-no

Siste orddelinger av dette språket