Orddeling av cordonale

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cordonale? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cor-do-na-le

Siste orddelinger av dette språket