Orddeling av cordonata

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cordonata? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cor-do-na-ta

Siste orddelinger av dette språket