Orddeling av cordoncino

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cordoncino? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cor-don-ci-no

Siste orddelinger av dette språket