Orddeling av cordone

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cordone? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

cor-do-ne

Siste orddelinger av dette språket