Orddeling av cordova

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cordova? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

cor-do-va

Siste orddelinger av dette språket