Orddeling av coriza

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet coriza? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

co-ri-za

Siste orddelinger av dette språket