Orddeling av cornalina

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cornalina? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cor-na-li-na

Siste orddelinger av dette språket