Orddeling av cornatura

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cornatura? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cor-na-tu-ra

Siste orddelinger av dette språket