Orddeling av cornettista

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cornettista? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cor-net-ti-sta

Siste orddelinger av dette språket